Niets van deze beelden of woorden nog van geluidsfragmenten op deze Website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie,microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/kunstenaar.

Voel je welkom .... in mijn atelier voor Helende Kunst  ‘Kijken met Andere Ogen’  in woord en beeld.

In mijn atelier kunt u kennismaken met mij en mijn werk, dat wat ik mijn passie noem.......... Schilderingen, Fotografieën en Geschreven  woorden....

 

Mijn Schilderingen, Fotografieën en Geschreven woorden....ver-beelden in Klank, Kleur en Vorm mijn inspiratie vanuit de oorspronkelijke Bijbel, de Nag Hammadi Geschriften, de Apocriefe Geschriften, Gnostische bronnen, de Hermetische traditie, Mystiek uit Oost en West, Androgynie, spiritualiteit en door dit alles heen in Verbonden-heid met de Bron van On-voorwaardelijke Liefde.     

 

U bent bezoeker:
Teken mijn gastenboek

Kijken met andere ogen

Expositie in "de Bron"
Van 28 maart tot 28 april 2012 (klik)